Over ons

Het kiezen van een kleur, het bepalen van de vorm, het materiaal, het vinden van dat ene beeld en flarden tekst. Elementen uit de collagekunst waarmee Tintenkillers scholen en organisaties helpt om inhoud te geven aan vooraf gezamenlijk bepaalde thema’s en vraagstukken.
Bart Heesen en Rob Benders (NL) zijn ieder op hun eigen manier bezig met kunst. Bart als letterpress artist, Rob als collagekunstenaar. Beiden zetten zich, met kunst en cultuur als middel, onafhankelijk van elkaar in als agoog. Ieder binnen hun eigen werkveld, maar bij beiden is het proces en de opbrengst daarvan belangrijker dan het fysieke eindproduct.
Met een achtergrond in het sociaal culturele werk en een gezamenlijke voorliefde voor analoge druktechnieken, oude tijdschriften, versleten kopieerapparaten en stickers is het niet vreemd dat beide een aantal jaren geleden de handen ineen hebben geslagen om ook als duo te gaan opereren.
Dit idee ontstond tijdens een workshop op een school, waarbij de heren spontaan besloten om leerlingen, technieken en materialen uit te wisselen. Al snel werd duidelijk hoe ze gezamenlijk nog meer effect konden bereiken in het hele leerproces. Het typeert hun aanpak. De mix van het spontane, improviserende karakter met letterpress, taal en collagetechnieken bleek een onuitputtelijke bron van inspiratie en educatieve mogelijkheden. Hun werkwijze is onorthodox, soms impulsief en buiten de lijntjes. Maar altijd vraag- en doelgericht. Het masterplan kwam er uiteindelijk; in de vorm van ‘TaalBeeld’. 

Tintenkillers

…toverde op festivalweides en andere culturele evenementen sámen met bezoekers auto’s, boten en piano’s om tot prachtige kunstwerken. 

…gaf vorm, inhoud en meerwaarde aan een inspiratiesessie voor werkzoekenden in opdracht van een bibliotheek.

…zette met haar creatieve programma een vriendengroep op scherp tijdens een vrijgezellenfeest.

…legde met een workshop voor medewerkers van een kapsalon hun persoonlijke drijfveren bloot en vond ‘unique selling points’.

…zocht en vond intrinsieke motivaties van medewerkers van een regiogemeente.

…trad al menig maal gevraagd en ongevraagd naar buiten om Kunst in de openbare ruimte te maken.

…diepte het thema ‘grenzen aangeven’ uit met een behandelteam van een GGZ instelling.

…bracht voor ziekenhuispersoneel verdieping, inhoud en herkenbaarheid binnen een bestaande visie.

…legde in opdracht van een communicatiebureau kernwaardes en unieke verhalen bloot van een grote organisatie voor kinderopvang.

…gaf al vele thematische workshops tijdens congressen en bijeenkomsten.


Crowdfunding Kunstboek Tintenkillers

Crowdfunding Kunstboek Tintenkillers